Mga tampok

Edukasyong Pangkapayapaan: Isang Taon sa Pagsusuri at Pagninilay (2021)

Ang Pandaigdigang Kampanya para sa Edukasyong Pangkapayapaan, at ang komunidad ng mga kasosyo at indibidwal na tagapagturo nito, ay walang pagod na nagtrabaho patungo sa pagbuo ng isang mas mapayapang mundo sa pamamagitan ng edukasyon noong 2021. Basahin ang aming maikling ulat ng mga pag-unlad at aktibidad, at maglaan ng ilang sandali upang ipagdiwang ang aming mga ibinahaging tagumpay. [ipagpatuloy ang pagbabasa…]

CV

Pag-secure ng Demokrasya sa isang Salungat na Halalan: Mga Mapagkukunan para sa Mga Nagtuturo

Sa panahon ng pabagu-bago ng halalan, ano ang maaaring magawa upang mapanatili ang demokrasya at maprotektahan ang mga kinalabasan ng halalan? Paano tayo maaaring tumugon sa takot sa takot, isang potensyal na kudeta, pagsisikap sa pananakot, at karahasan nang walang dahas? Ang Global Campaign for Peace Education ay nagtitipon ng isang listahan ng mga mapagkukunan upang suportahan ang mga nagtuturo sa kanilang pagsisikap na magturo tungkol sa kasalukuyang sandali ng pampulitika, ihanda ang mga mag-aaral na mabuti at hindi marahas na tumugon sa mga banta, at magsulong ng isang mas matatag at sustainable demokrasya para sa hinaharap. [ipagpatuloy ang pagbabasa…]

Mga tampok

Mga Koneksyon sa CORONA: Isang Pagtatanong sa Mga Plowshares at Pandemics

Ang "Corona Connections: Learning for a Renewed World" ay isang espesyal na serye na tuklasin ang COVID-19 pandemya at ang mga paraan na nauugnay sa iba pang mga isyu sa edukasyon sa kapayapaan. Ang pag-uusisa na ito ay tuklasin ang mga ugnayan ng mga sanhi, katangian at potensyal na kahihinatnan ng mga banta na idinulot ng mga sandatang nukleyar at mga pandemik sa mundo [ipagpatuloy ang pagbabasa…]

Mga tampok

Ang virus ng "krisis nasyonalismo"

Nagtalo si Werner Wintersteiner na ang krisis sa Corona ay isiniwalat na ang globalisasyon sa ngayon ay nagdala ng pagtutulungan nang walang pagkakaisa. Ang virus ay kumakalat sa buong mundo, at ang paglaban dito ay mangangailangan ng isang pandaigdigang pagsisikap, ngunit ang mga estado ay tumutugon sa pananaw ng pambansang lagusan. Sa kaibahan, ang isang pananaw ng pandaigdigang pagkamamamayan ay magiging naaangkop sa pandaigdigang krisis. [ipagpatuloy ang pagbabasa…]

Mga tampok

Ang Suliranin sa Kuko: Patriarchy at Pandemics

Marami sa mga kilusang kapayapaan at hustisya ang tumawag sa paggamit ng kritikal na oras na ito upang ipakita, planuhin at alamin ang ating daan patungo sa isang mas positibong hinaharap. Ang isang kontribusyon na maaari nating gawin, mga tagapagturo ng kapayapaan sa prosesong ito ay ang pagsasalamin sa mga posibilidad para sa alternatibong wika at talinghaga kung saan matagal nang sinubukan ng mga lingguwista sa kapayapaan at peminista na akitin tayo na ituon ang aming pansin. [ipagpatuloy ang pagbabasa…]

Mga tampok

Mas mahusay na Sama-sama: Ang pakikipag-ugnay sa pagitan ng Peace Education at Social Emotional Learning ay dapat suportahan saanman posible

Sa kanilang batayan, ang parehong PeaceEd at SEL ay naghahangad na tugunan ang mga problemang panlipunan sa pamamagitan ng pag-anyaya sa mga tao na kilalanin ang kanilang ibinahaging halaga, palawakin ang kanilang kaalaman at paunlarin ang mga kasanayang kailangan nila upang lumikha ng isang payapang hinaharap. Binibigyang diin ng SEL ang pagbabago sa antas ng personal at interpersonal, habang ang PeaceEd ay madalas na nakatuon sa mga isyung panlipunan, pampulitika, at sistemiko. [ipagpatuloy ang pagbabasa…]