Ang Libreng 2021 Moderated Online na Kurso ng ICNC sa Paglaban sa Sibil

online Course

Para sa ikasampung sunud-sunod na taon, ang International Center on Nonviolent Conflict (ICNC) ay magho-host ng kanilang taunang libre, may katamtamang online na kurso, "People Power: The Strategic Dynamics of Civil Resistance." Mga petsa ng kurso: Oktubre 1 hanggang Nob 18. Huling araw ng aplikasyon: Setyembre 8.

Kasalukuyan

International Day of Education

Global

Ang edukasyon ay isang karapatang pantao, isang mabuting publiko at isang responsibilidad sa publiko. Ang United Nations General Assembly ay nagproklama noong 24 ng Enero bilang International Day of Education, bilang pagdiriwang ng papel na ginagampanan ng edukasyon para sa kapayapaan at kaunlaran.

Kasalukuyan

World Day of Social Justice

Global

Sa Nobyembre 26, 2007, idineklara ng Pangkalahatang Asamblea na, simula sa animnapu't ikatlong sesyon ng General Assembly, 20 Pebrero ay ipagdiriwang taun-taon bilang World Day of Social Justice.

Kasalukuyan

araw ng mundo

Global

Taon-taon tuwing Abril 22, ang Araw ng Daigdig ay minamarkahan ang anibersaryo ng pagsilang ng modernong kilusang pangkapaligiran noong 1970.

Kasalukuyan

Pang-araw-araw na Araw para sa Pag-aalis ng Karahasan sa Sekswal sa Salungatan

Global

Ipinahayag ng UN noong Hunyo 19 ng bawat taon ang Araw ng Internasyonal para sa Pagtanggal sa Karahasan sa Sekswal sa Salungatan, upang maiangat ang kamalayan sa pangangailangan na wakasan ang karahasang sekswal na nauugnay sa salungatan, upang igalang ang mga biktima at nakaligtas sa karahasang sekswal sa paligid mundo, at upang magbigay pugay sa lahat ng mga taong buong tapang na inialay ang kanilang buhay at nawala ang kanilang buhay sa paninindigan para sa lipulin ang mga krimeng ito.

Kasalukuyan

Araw ng Hiroshima

Global

Ang Araw ng Hiroshima ay sinusunod taun-taon sa ika-6 ng Agosto sa anibersaryo ng pambobomba ng atomic sa Hiroshima at Nagasaki noong 1945. 

Kasalukuyan

Nagasaki Day

Global

Ang Araw ng Nagasaki ay sinusunod taun-taon sa ika-9 ng Agosto sa anibersaryo ng pambobomba na atomic ng Nagasaki noong 1945.

Kasalukuyan

International Araw ng Kabataan

Global

Ang Araw ng mga Kabataan sa Internasyonal ay ginugunita bawat taon sa ika-12 ng Agosto, na dinadala ang pansin ng internasyonal na pamayanan at ipinagdiriwang ang potensyal ng kabataan bilang kasosyo sa pandaigdigang lipunan.

Kasalukuyan

World Teacher 'Day

Global

Gaganapin taun-taon noong Oktubre 5 mula noong 1994, ginugunita ng Araw ng Mga Guro sa Daigdig ang anibersaryo ng pag-ampon ng 1966 ILO / UNESCO Rekomendasyon patungkol sa Kalagayan ng Mga Guro. Ang Rekomendasyon na ito ay nagtatakda ng mga benchmark hinggil sa mga karapatan at responsibilidad ng mga guro at pamantayan para sa kanilang paunang paghahanda at karagdagang edukasyon, pangangalap, trabaho, at mga kondisyon sa pagtuturo at pag-aaral.

Kasalukuyan

International Araw ng Pambabae Bata

Global

Mula noong 2012, 11 Oktubre ay minarkahan bilang International Day of the Girl. Nilalayon ng araw na i-highlight at matugunan ang mga pangangailangan at hamon na kinakaharap ng mga batang babae, habang isinusulong ang paglakas ng mga batang babae at ang pagtupad ng kanilang karapatang pantao.