Mga Alerto sa Pagkilos

Palabasin silang lahat !!! 4 na simpleng bagay na magagawa ng lahat ngayon.

Ang bawat mamamayan na nasa peligro ng Afghanistan - kababaihan, kalalakihan, bata, matanda, mga may kapansanan - ay may karapatang mag-angkin ng asylum. Dapat nating ilabas silang lahat. Ang kumpleto at kumpletong paglilikas ay isang moral at praktikal na kinakailangan. Narito ang 4 na simpleng mga pagkilos na maaaring gawin ng lahat upang suportahan ang pagsisikap na ito. [ipagpatuloy ang pagbabasa…]

CV

Mga Museo para sa Kapayapaan: Mga Mapagkukunan

Ang mga museo para sa kapayapaan ay mga institusyong pang-edukasyon na non-profit na nagtataguyod ng isang kultura ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagkolekta, pagpapakita at pagbibigay kahulugan ng materyal na nauugnay sa kapayapaan. Ang International Network of Museums for Peace ay nag-curate ng maraming mga mapagkukunan na nauugnay sa mga museo ng kapayapaan, kasama ang isang pandaigdigang direktoryo, paglilitis sa pagpupulong, at mga artikulo na sinuri ng kapantay. [ipagpatuloy ang pagbabasa…]