Mga Ulat sa Aktibidad

Ang Mga Tampok ng Kaganapan sa USIP / NAFSA International Education Week Pagtatalakay sa Mga Kolehiyo sa Komunidad, Mga Pagsisikap ng Fulbright, NAFSA Initiatives, at Mga Kontribusyon ng Mas Mataas na Edukasyon

Bilang bahagi ng pagkilala sa International Education Week, ang US Institute of Peace (USIP) at NAFSA: Association for International Educators ay nagsagawa ng isang pinagsamang nai-sponsor na kaganapan noong Nobyembre 19, 2019, sa USIP tungkol sa "The Role of Higher Education in Resolving Conflict and Its Mga kahihinatnan. " [ipagpatuloy ang pagbabasa…]