Mga Quote

Edukasyon para sa Pagbabago

"Paano natututo ang sinuman ng talagang bagong bagay? Dahil ang utopias ay sa kahulugan na 'bago,' 'hindi pa,' iba pa, 'ang mga tao ay makakilos sa kanila sa mga paraan na hindi lamang tayo ibabalik sa dating pagkakasunud-sunod kung bibigyan natin ng sapat na pansin ang pag-aaral. Ang nais na pag-iisip tungkol sa nais na pagbabago ng kamalayan bilang isang hindi maiiwasang makasaysayang proseso ay nakakaabala sa amin mula sa pag-aaral ng mga mahirap na disiplina na gagawing posible ang pagbabago. " - Elise Boulding [ipagpatuloy ang pagbabasa…]