ศูนย์กลางเยาวชน

แคมเปญระดับโลกเพื่อศูนย์เยาวชนการศึกษาสันติภาพ

(ภาพ: ธนาคารดิน on Unsplash)

ยินดีต้อนรับสู่ Global Campaign for Peace Education Youth Hub ที่สร้างโดยทีมเยาวชน GCPE! หน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและทรัพยากรด้านการศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพโดยเฉพาะสำหรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นเยาว์! โปรดสำรวจเนื้อหาด้านล่างเพื่อเริ่มต้นมีส่วนร่วมในงานการศึกษาสันติภาพที่มีความหมาย และกลับมาตรวจสอบอีกครั้งเร็วๆ นี้เพื่อดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่จะมาในอนาคต! มีความสุขในการเรียนรู้!

เยาวชนและการศึกษาสันติภาพ

การศึกษาสันติภาพคืออะไร?

การศึกษาสันติภาพมีคำจำกัดความกว้างๆ ว่า “การศึกษาทั้งเกี่ยวกับและเพื่อสันติภาพ” การศึกษา "เกี่ยวกับ" สันติภาพจะตรวจสอบคำถามว่าสันติภาพ (และความยุติธรรม) คืออะไร และสำรวจความเป็นไปได้ในการบรรลุสันติภาพ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความเข้าใจและการตรวจสอบความรุนแรงในรูปแบบและการแสดงออกอย่างมีวิจารณญาณทุกรูปแบบ

การศึกษา "เพื่อ" สันติภาพเตรียมนักเรียนให้มีความรู้และทักษะในการแสวงหาสันติภาพและความยุติธรรมทางสังคม และตอบสนองต่อความขัดแย้งอย่างสันติ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการบำรุงทรัพยากรทางศีลธรรมและจริยธรรมภายในซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินการสันติภาพภายนอก

การศึกษาด้านสันติภาพเกิดขึ้นในบริบทและสภาพแวดล้อมต่างๆ มากมาย ทั้งในและนอกโรงเรียน การศึกษาด้านสันติภาพไม่ได้ถูกระบุอย่างชัดเจนว่าเป็น “การศึกษาด้านสันติภาพ” ความพยายามด้านการศึกษาด้านสันติภาพส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในท้องถิ่นเกี่ยวกับความรุนแรงและ/หรือความอยุติธรรม อาจกล่าวถึงความยุติธรรมทางเชื้อชาติ การสร้างสันติภาพหลังความขัดแย้ง ความยุติธรรมทางเพศ การปรองดอง การป้องกันความรุนแรงในโรงเรียน การศึกษาต่อต้านสงคราม และอื่นๆ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: “การศึกษาสันติภาพคืออะไร?")

บทบาทของเยาวชนในการศึกษาสันติภาพ

ใช้เวลาสักครู่เพื่อพิจารณาว่าคุณจะรวมการศึกษาด้านสันติภาพเข้ากับชีวิตและการทำงานในชุมชนของคุณได้อย่างไร ในฐานะคนหนุ่มสาว คุณเป็นศูนย์กลางในการนำไปปฏิบัติและความสำเร็จของการศึกษาด้านสันติภาพ ความหลงใหล ความสนใจ และแรงจูงใจของคุณทำให้การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพเป็นไปได้ และด้วยความพยายามของคุณ เราจึงสามารถมุ่งสู่อนาคตที่ยุติธรรมยิ่งขึ้นได้ เนื่องจากขณะนี้จำเป็นต้องมีการศึกษาด้านสันติภาพมากกว่าที่เคยเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมและความรุนแรงที่เป็นระบบทั่วโลก เราขอเชิญคุณให้พิจารณาว่าคุณจะมีส่วนร่วมในความพยายามด้านการศึกษาด้านสันติภาพได้อย่างไร หรือคุณอาจใช้เครื่องมือและกรอบการศึกษาด้านสันติภาพเพื่อติดตามประเด็นที่คุณสนใจได้อย่างไร มากที่สุดเกี่ยวกับ คุณคือแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลง และเราหวังว่าจะมอบแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คุณในการเป็นหัวหอกในการเปลี่ยนแปลงนั้น

รายงานการสำรวจเยาวชน: ความรู้และความสนใจของเยาวชนในการศึกษาสันติภาพ

การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตของขบวนการสันติภาพและความยุติธรรมทั่วโลก แต่คนหนุ่มสาวรู้อะไรเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องสันติภาพ และพวกเขาต้องการมีส่วนร่วมอย่างไร? สิ่งที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าคนหนุ่มสาวสามารถเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการศึกษาสันติภาพได้อย่างเต็มที่? เพื่อตอบคำถามเหล่านี้ ทีมเยาวชนรณรงค์ระดับโลกเพื่อการศึกษาสันติภาพจึงได้ทำการสำรวจในปี 2021 และสร้างรายงานตามข้อค้นพบ จากการสำรวจนี้ เราได้เรียนรู้ว่าคนหนุ่มสาวมีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในงานการศึกษาด้านสันติภาพ แต่ยังขาดทรัพยากรที่จะทำเช่นนั้น เพื่อจัดการกับการขาดการศึกษาด้านสันติภาพในโรงเรียนและบริบทอื่นๆ มีความปรารถนาอย่างมากในหมู่คนหนุ่มสาวที่จะเรียนรู้วิธีสนับสนุนการศึกษาด้านสันติภาพภายในชุมชนของตน

นั่นคือสิ่งที่ศูนย์รวมเยาวชนเข้ามา! เรามุ่งมั่นที่จะมอบทรัพยากรทางการศึกษาและเครื่องมือที่จำเป็นแก่คุณซึ่งเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเยาวชน เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านสันติภาพในชุมชนของคุณและดำดิ่งสู่งานการศึกษาด้านสันติภาพทั่วโลก เราขอแนะนำให้คุณสำรวจรายงานการสำรวจเพื่อทำความเข้าใจภูมิทัศน์ในปัจจุบันของเยาวชนและการศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพ ตลอดจนพิจารณาวิธีการบางอย่างในการเติมเต็มช่องว่างของการสำรวจที่พบในทั้งความรู้ของเยาวชนและการมีส่วนร่วมในการศึกษาด้านสันติภาพ และให้เพื่อนของคุณเข้ามามีส่วนร่วม งานการศึกษาสันติภาพ จากนั้น ตรวจสอบแหล่งข้อมูลด้านล่างเพื่อเริ่มต้นความพยายามสนับสนุนการศึกษาสันติภาพของคุณ!

การมีส่วนร่วมในการศึกษาสันติภาพ

คุณพร้อมที่จะเริ่มสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพในชุมชนของคุณและออกแบบโครงการการศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพของคุณเองเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายแล้วหรือยัง? ตรวจสอบชุดเครื่องมือด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาสันติภาพและการสนับสนุน และคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการออกแบบและดำเนินโครงการของคุณเอง!

การศึกษาสันติภาพสำหรับเยาวชน:
ชุดเครื่องมือสำหรับการสนับสนุนและการวางแผน

เราได้ออกแบบชุดเครื่องมือนี้ ซึ่งให้ข้อมูลว่าการศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพคืออะไร และจะสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างไร โดยคำนึงถึงผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงของเยาวชน เราหวังว่าจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์การศึกษาด้านสันติภาพในบริบททั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งเป็นหนทางที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าชุดเครื่องมือนี้สามารถนำไปปรับใช้กับความพยายามสนับสนุนหลายประการได้ แต่ก็ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนเยาวชนในการสนับสนุนการศึกษาสันติภาพในพื้นที่ของการเรียนรู้ที่เป็นทางการ (โรงเรียน มหาวิทยาลัย) และการเรียนรู้นอกระบบ (การตั้งค่าของชุมชน) พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาด้านสันติภาพแล้วและจะเริ่มโครงการของคุณเองได้อย่างไร? ตรวจสอบชุดเครื่องมือได้ที่ลิงค์ด้านล่าง!

(ภาพ: แอนดี้ แบล็คเลดจ์ ผ่าน Flickr. CC โดย 2.0 DEED)

แหล่งข้อมูลทางการศึกษา

อภิธานศัพท์สันติภาพศึกษา

ขณะที่คุณสำรวจและมีส่วนร่วมในการศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพ ความเข้าใจภาษาที่ใช้ในการศึกษาสันติภาพอาจเป็นประโยชน์ แหล่งข้อมูลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คุณได้รับคำอธิบายคำศัพท์ที่อาจปรากฏในการอ่านของคุณที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและความยุติธรรม และสนับสนุนคุณในการสนทนาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสันติภาพ อภิธานศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่างไม่ครอบคลุมทุกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสันติภาพ แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์สำหรับการเดินทางสู่ภาคสนามของคุณ

Youth Leading the Movement: การเสวนาระดับโลกเรื่องการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและความเคลื่อนไหวเพื่อการเปลี่ยนแปลงคือจากผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อสร้างสันติภาพและความยุติธรรมที่ยั่งยืน! สามารถเรียนรู้ได้มากมายจากผู้ที่อยู่แถวหน้าของขบวนการเหล่านี้ และยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราเข้าร่วมในการทำงานเพื่อสันติภาพ ในปี 2020 การรณรงค์ระดับโลกเพื่อการศึกษาสันติภาพได้เป็นเจ้าภาพการสัมมนาผ่านเว็บเรื่อง “เยาวชนเป็นผู้นำการเคลื่อนไหว: การเจรจาระดับโลกเรื่องการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ” ในการสัมมนานี้ คุณมีโอกาสที่จะได้ยินจากคนหนุ่มสาวจากทั่วโลกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของพวกเขาในขบวนการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์ นอกจากนี้ยังสำรวจว่าการศึกษาด้านสันติภาพโดยเฉพาะสามารถนำไปใช้รับมือกับการกดขี่และสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้อย่างไร หวังว่าสิ่งนี้จะช่วยขยายความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับขบวนการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติที่ต่อต้านชาติพันธุ์ และสนับสนุนให้คุณพิจารณาว่าคุณสามารถใช้การศึกษาด้านสันติภาพเป็นช่องทางในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงในบริบทที่หลากหลายได้อย่างไร

ข่าวสารและทรัพยากรที่มุ่งเน้นเยาวชน

อ่านข่าวสาร แหล่งข้อมูล และรายงานล่าสุดที่มุ่งเน้นเยาวชนได้ที่นี่! เข้าถึงคลังเนื้อหาที่มุ่งเน้นเยาวชนทั้งหมด หรือดำเนินการค้นหาแบบเจาะจงโดยใช้ Peace Education Clearinghouse

การประชุมสันติภาพหนานจิงประจำปี 2023 “สันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนา: เยาวชนในการดำเนินการ” จัดขึ้นที่มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2023 การประชุม Nanjing Peace Forum ครั้งที่ XNUMX ในหัวข้อ “สันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนา: การดำเนินการของเยาวชน” จัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จที่ Jiangsu Expo Garden ฟอรัมมุ่งเน้นไปที่ "สันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน"
อ่านเพิ่มเติม

องค์กรพัฒนาเอกชนเยาวชนเรียกร้องให้มีความพยายามในการจัดการกับการไม่ยอมรับศาสนา (กานา)

Youth Development and Voice Initiative (YOVI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ตั้งอยู่ใน Tamale ได้เรียกร้องให้รัฐบาลและ...
อ่านเพิ่มเติม

“ความคล้ายคลึงกันของเราคือหนทางข้างหน้า” คนหนุ่มสาวจากคาบสมุทรบอลข่านตะวันตกกล่าว

Youth Academy แห่งแรก 'State of Peace' ถูกมองว่าเป็นเวทีการศึกษาสำหรับการก้าวข้ามความแตกต่าง...
อ่านเพิ่มเติม

UNAOC ฝึกอบรมกลุ่มนักสร้างสันติภาพรุ่นเยาว์กลุ่มใหม่จากละตินอเมริกาและแคริบเบียน

UNAOC โดยได้รับการสนับสนุนจาก UNOY เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับผู้เข้าร่วมเยาวชนจำนวน XNUMX คนจาก...
อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย George Mason ได้สัมผัสกับความซับซ้อนด้านมนุษยธรรมที่บ้าน

พวกเขาเผชิญความยากลำบากอย่างหนึ่งที่คนงานด้านมนุษยธรรมต้องเผชิญอย่างรวดเร็ว นั่นคือการยอมรับ...
อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาสันติภาพสำหรับเยาวชน: ชุดเครื่องมือสำหรับการสนับสนุนและการวางแผน

'การศึกษาสันติภาพสำหรับเยาวชน: ชุดเครื่องมือสำหรับการสนับสนุนและการวางแผน' ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนนักเรียน...
อ่านเพิ่มเติม

พันธมิตรแห่งอารยธรรมแห่งสหประชาชาติประกาศกลุ่มนักสร้างสันติภาพรุ่นเยาว์กลุ่มใหม่จากละตินอเมริกาและแคริบเบียน

United Nations Alliance of Civilizations มีความยินดีที่จะประกาศการเปิดตัวเกมใหม่ล่าสุด...
อ่านเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา Youth for the SDGs – โครงการสำหรับทศวรรษวิทยาศาสตร์มหาสมุทรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (เรือสันติภาพ)

Peace Boat US ประกาศเปิดตัวรายการชุดใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ...
อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมแคมเปญและช่วยเรา #SpreadPeaceEd!
กรุณาส่งอีเมลถึงฉัน:
เลื่อนไปที่ด้านบน