คำคมและมส์เพื่อการศึกษาเพื่อสันติภาพ

ผู้เขียน (s): Alicia Cabezudo และ Magnus Haavelsrud

"อ้าง"

“องค์ประกอบที่มีส่วนร่วมของกระบวนการเรียนรู้สันติภาพก็คือการฝึกเสรีภาพด้วย และเป็นการฝึกฝนที่สะท้อนความคิดและการกระทำ”

เลื่อนไปที่ด้านบน