คำคมและมส์เพื่อการศึกษาเพื่อสันติภาพ

ผู้เขียน (s): Paulo Freire

"อ้าง"

“ฉันคิดว่ามันเป็นคุณสมบัติหรือคุณธรรมที่สำคัญที่จะเข้าใจการแยกการสอนและการเรียนรู้ที่เป็นไปไม่ได้ ครูควรมีสติทุกวันว่าพวกเขามาโรงเรียนเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่เพียงเพื่อสอน ด้วยวิธีนี้เราไม่ใช่แค่ครู แต่เป็นผู้เรียนของครู เป็นไปไม่ได้จริง ๆ ที่จะสอนโดยไม่เรียนรู้และเรียนรู้โดยไม่ต้องสอน”

คำอธิบายประกอบ:

Reading the World and Reading the Word: An Interview with Paulo Freire Author (s): Paulo Freire Source: Language Arts, Vol. 62 ฉบับที่ 1 การสร้างความหมายภาษาแห่งการเรียนรู้ (มกราคม 1985) หน้า 15-21 เผยแพร่โดย: สภาครูภาษาอังกฤษที่มีเสถียรภาพแห่งชาติ URL: http://www.jstor.org/stable/41405241

เลื่อนไปที่ด้านบน