คำคมและมส์เพื่อการศึกษาเพื่อสันติภาพ

ผู้เขียน (s): Paulo Freire

"อ้าง"

“สถานการณ์ใด ๆ ที่บุคคลบางคนป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในกระบวนการสอบสวนถือเป็นการใช้ความรุนแรง วิธีที่ใช้ไม่สำคัญ การทำให้มนุษย์แปลกแยกจากการตัดสินใจของตนเองคือการเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นวัตถุ”

เลื่อนไปที่ด้านบน