คำคมและมส์เพื่อการศึกษาเพื่อสันติภาพ

ผู้เขียน (s): Paulo Freire

"อ้าง"

“ครูไม่ได้เป็นเพียงคนเดียวที่สอนอีกต่อไป แต่เป็นผู้ที่สอนในการสนทนากับนักเรียนด้วยตัวเขาเอง ซึ่งในทางกลับกันขณะที่ถูกสอนก็สอนด้วย พวกเขากลายเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันในกระบวนการที่ทุกคนเติบโต”

เลื่อนไปที่ด้านบน