คำคมและมส์เพื่อการศึกษาเพื่อสันติภาพ

ผู้เขียน (s): Paulo Freire

"อ้าง"

“ สำหรับนอกเหนือจากการสอบถามนอกเหนือจากพร็อกซิสแล้วบุคคลไม่สามารถเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงได้ ความรู้เกิดขึ้นได้จากการคิดค้นและการประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยผ่านการแสวงหาความรู้ที่กระสับกระส่ายไม่อดทนต่อเนื่องและมีความหวังที่จะไล่ตามในโลกกับโลกและซึ่งกันและกัน”

คำอธิบายประกอบ:

บทที่ 2 แนวคิด "การธนาคาร" ของการศึกษา อธิบายแนวทาง "การศึกษาด้านการธนาคาร" ที่เห็นได้ทั่วไปและมีประสบการณ์ และเสนอทางเลือกอื่นๆ

เลื่อนไปที่ด้านบน