คำคมและมส์เพื่อการศึกษาเพื่อสันติภาพ

ผู้เขียน (s): โมนิชา บาจาจ

อัพโหลดไฟล์

"อ้าง"

“ สำหรับนักการศึกษาด้านสันติภาพที่สำคัญต้องมีการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมโดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังการวิเคราะห์ความไม่เท่าเทียมกันเชิงโครงสร้างของผู้เข้าร่วมไปพร้อม ๆ กันและความรู้สึกของหน่วยงานในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้”

เลื่อนไปที่ด้านบน