ไม่มีรูป
รายงานกิจกรรม

โครงการสันติภาพ: ผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับการฝึกฝนให้เป็นทูตสันติภาพ (ปากีสถาน)

การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐผ่านการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับศูนย์ฝึกอาชีพของปากีสถานสำหรับการดำเนินโครงการสามเดือนที่มีชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญในฐานะทูตสันติภาพในเมือง Multan ภายใต้โครงการนี้ บุคคลจะได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณสมบัติความเป็นผู้นำ และฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการริเริ่มสันติภาพในองค์กรของตน [อ่านต่อไป…]