การสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ (ตรินิแดดและโตเบโก)

การศึกษาสันติภาพในโรงเรียนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างอนาคตของการไม่ใช้ความรุนแรงและการเอาใจใส่ และจะส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและความหลากหลาย

การสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ (ตรินิแดดและโตเบโก) Read More »