ใหม่ วิดีโอการศึกษาการลดอาวุธนิวเคลียร์สำหรับเด็กวัยเรียน

วิดีโอต่อไปนี้ได้รับการพัฒนาโดย เสียงเพื่อโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ความคิดริเริ่มของ United Religions Initiative เสียงและ URI เป็นพันธมิตรกับ UNFOLD ZERO แพลตฟอร์มซึ่งให้ความรู้และมีส่วนร่วมกับผู้คนในการริเริ่มและกระบวนการของสหประชาชาติเพื่อบรรลุโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

เข้าร่วมการสนทนา ...