การคืน

วันเด็กสากล

เหตุการณ์ที่

ตั้งแต่ปี 2012 วันที่ 11 ตุลาคม ได้รับการกำหนดให้เป็นวันเด็กผู้หญิงสากล วันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นและตอบสนองความต้องการและความท้าทายที่เด็กผู้หญิงต้องเผชิญ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเสริมอำนาจของเด็กผู้หญิงและการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนของพวกเธอ

การคืน

วันเด็กสากล

เหตุการณ์ที่

ตั้งแต่ปี 2012 วันที่ 11 ตุลาคม ได้รับการกำหนดให้เป็นวันเด็กผู้หญิงสากล วันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นและตอบสนองความต้องการและความท้าทายที่เด็กผู้หญิงต้องเผชิญ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเสริมอำนาจของเด็กผู้หญิงและการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนของพวกเธอ