การรักษาประชาธิปไตยในการเลือกตั้งที่มีความขัดแย้ง: แหล่งข้อมูลสำหรับนักการศึกษา

ระหว่างการเลือกตั้งที่ผันผวน จะทำอะไรได้บ้างเพื่อรักษาประชาธิปไตยและปกป้องผลการเลือกตั้ง เราจะตอบสนองต่อความหวาดกลัวการรัฐประหารที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไรความพยายามในการข่มขู่และการใช้ความรุนแรง Global Campaign for Peace Education กำลังรวบรวมรายชื่อแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนนักการศึกษาในความพยายามที่จะสอนเกี่ยวกับช่วงเวลาทางการเมืองในปัจจุบัน เตรียมนักเรียนให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามอย่างสร้างสรรค์และไม่รุนแรง และเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับอนาคต

การรักษาประชาธิปไตยในการเลือกตั้งที่มีความขัดแย้ง: แหล่งข้อมูลสำหรับนักการศึกษา Read More »