#ஒழுக்கம்

பொது நன்மையை மீண்டும் எழுப்புதல்: தலைமைத்துவத்தின் புதிய (மற்றும் மிகவும் பழைய) கருத்து

Dale Snauweert, அரசியல் செயல்திறனின் மையத்தில் நீதி உணர்வு இருப்பதாக வாதிடுகிறார், எனவே, சமாதானக் கல்வியின் முக்கிய நோக்கம் எதிர்கால தலைவர்கள் மற்றும் குடிமக்கள் இருவரிடமும் நீதி உணர்வை வளர்ப்பதாக இருக்க வேண்டும். பகிரப்பட்ட அரசியல் நெறிமுறை மற்றும் நீதியின் கருத்தாக்கம் போன்ற "பொது நன்மை" பற்றிய ராபர்ட் ரீச்சின் பிரதிபலிப்புகள் அமைதிக் கல்வியின் இந்த முக்கிய நோக்கத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க நம்பகத்தன்மையை அளிக்கிறது.  

பொது நன்மையை மீண்டும் எழுப்புதல்: தலைமைத்துவத்தின் புதிய (மற்றும் மிகவும் பழைய) கருத்து மேலும் படிக்க »

புதிய புத்தகம் - "சமாதானத்தை நீதியின் விஷயமாக கற்பித்தல்: தார்மீக பகுத்தறிவின் ஒரு கற்பித்தல் நோக்கி"

Dale Snauwaert இன் இந்தப் புதிய புத்தகம், தார்மீக மற்றும் அரசியல் தத்துவத்தின் லென்ஸ் மூலம் அமைதி ஆய்வுகள் மற்றும் அமைதிக் கல்வியின் நெறிமுறை பரிமாணங்களை ஆராய்கிறது.

புதிய புத்தகம் - "சமாதானத்தை நீதியின் விஷயமாக கற்பித்தல்: தார்மீக பகுத்தறிவின் ஒரு கற்பித்தல் நோக்கி" மேலும் படிக்க »

தீய இணைந்த மும்மூர்த்திகளை தோற்கடிப்பதன் மூலம் அமைதி

டாக்டர் கிங் அழைப்பு விடுத்த "மதிப்புகளின் புரட்சியை" உறுதிப்படுத்த, புதிய இனவெறி எதிர்ப்பு அமைப்புகளின் கீழ் நீதி மற்றும் சமத்துவம் புகுத்தப்பட வேண்டும். இதற்கு நமது கற்பனைகளைப் பயிற்சி செய்வது, அமைதிக் கல்வியில் முதலீடு செய்வது மற்றும் உலகளாவிய பொருளாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்புகளை மறுபரிசீலனை செய்வது அவசியம். அப்போதுதான் தீய மூவகைகளைத் தோற்கடிப்போம், "பொருள் சார்ந்த சமூகத்திலிருந்து ஒரு நபர் சார்ந்த சமூகத்திற்கு மாறுவோம்" மற்றும் நேர்மறையான, நிலையான அமைதியை வளர்ப்போம்.

தீய இணைந்த மும்மூர்த்திகளை தோற்கடிப்பதன் மூலம் அமைதி மேலும் படிக்க »

கவனிப்பு மற்றும் இரக்கத்துடன் அமைதியைக் கட்டியெழுப்புதல்

உலகத் தலைவர்களின் மோதலுக்கான அரசியல் பதில்களை இராணுவவாதம் ஆதிக்கம் செலுத்தும் உலகில் நாம் வாழ்கிறோம். இந்த நிலைமை யுத்தம் மற்றும் சமாதான காலங்களில் செயல்பட்டு வரும் முரண்பட்ட தார்மீக குறியீடுகளின் பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் நிலைமை எவ்வாறு, ஏன் நிலவுகிறது மற்றும் அரசியல் சிந்தனை மற்றும் செயலை ஊடுருவி நமது கல்வித் திட்டங்களில் ஊடுருவுகிறது என்பதை நெல் நோடிங்ஸ் ஆராய்கிறார். இது ஒரு அரசியல் மட்டத்தில் மட்டுமல்ல, போரைப் பற்றிய சமூக அணுகுமுறைகளிலும், நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் அமைதியை ஏற்படுத்த நாம் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதிலும் நமது குழப்பமான ஒழுக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. ஆன் மேசனின் இந்த அசல் கட்டுரை, நெல் நோடிங்ஸின் ஆராய்ச்சி மற்றும் எழுத்துக்களை அமைதி கல்வி வளர்ச்சிக்கு ஆராய்வதை அழைக்கிறது மற்றும் அமைதிக்கான பிற குறிப்பிடத்தக்க குரல்களால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட உணர்வுகளை அவரது கருத்துக்கள் எவ்வாறு எதிரொலிக்கின்றன என்பதை விவாதிக்கிறது.

கவனிப்பு மற்றும் இரக்கத்துடன் அமைதியைக் கட்டியெழுப்புதல் மேலும் படிக்க »

டாப் உருட்டு