# சர்வதேச கல்வி

உலக அமைதிக்கான வழிமுறையாக சர்வதேச கல்வி

சர்வதேச பள்ளிகள் சங்கம் நவம்பர் 14 அன்று ஒரு வெபினாரை நடத்துகிறது, இது உலக அமைதிக்கான வழிமுறையாக சர்வதேச கல்வியை ஆராய்கிறது. நிகழ்வில் Fernando M. Reimers, Betty Reardon மற்றும் Tony Jenkins ஆகியோருக்கு இடையிலான உரையாடல் இடம்பெறும்.

உலக அமைதிக்கான வழிமுறையாக சர்வதேச கல்வி மேலும் படிக்க »

ஆசிரியர் கல்லூரி, கொலம்பியா பல்கலைக்கழகம் குடியுரிமை, மனித உரிமைகள் மற்றும் கல்வியில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தும் முழுநேர விரிவுரையாளரைத் தேடுகிறது

கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தின் ஆசிரியர் கல்லூரியில் சர்வதேச மற்றும் ஒப்பீட்டு கல்வித் திட்டம் (ICEd), குடியுரிமை, மனித உரிமைகள் மற்றும் கல்வியில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தும் முழுநேர விரிவுரையாளரைத் தேடுகிறது.

ஆசிரியர் கல்லூரி, கொலம்பியா பல்கலைக்கழகம் குடியுரிமை, மனித உரிமைகள் மற்றும் கல்வியில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தும் முழுநேர விரிவுரையாளரைத் தேடுகிறது மேலும் படிக்க »

எள் பட்டறை சர்வதேச கல்வியின் மூத்த இயக்குநரை நாடுகிறது

எள் பட்டறை சர்வதேச கல்வியின் மூத்த இயக்குநரை நியமிக்க எதிர்பார்க்கிறது. வளர்ச்சி மற்றும் நெருக்கடி சூழல்களில் குழந்தைகளுக்கான அடித்தள திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கான தொழில்நுட்ப சிறப்பம்சம், சிந்தனை தலைமை மற்றும் பார்வைக்கு இட்டுச்செல்ல அவர்கள் பொறுப்பாவார்கள்.

எள் பட்டறை சர்வதேச கல்வியின் மூத்த இயக்குநரை நாடுகிறது மேலும் படிக்க »

எள் பட்டறை சர்வதேச கல்வியின் மூத்த இயக்குநரை நாடுகிறது

எள் பட்டறை சர்வதேச கல்வியின் அனுபவமிக்க மூத்த இயக்குநரை நாடுகிறது. மூத்த இயக்குனர் அமைப்பின் சர்வதேச சமூக தாக்கப் பணிகளுக்கு தலைமைத்துவத்தை வழங்குவார், எள் மனிதாபிமான முன்முயற்சிகளை மையமாகக் கொண்டு, உலகளவில் குழந்தைகள் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களுக்கான நிரலாக்கத்தை ஆதரிக்கிறார்.

எள் பட்டறை சர்வதேச கல்வியின் மூத்த இயக்குநரை நாடுகிறது மேலும் படிக்க »

டாப் உருட்டு