கொள்கை

நோர்வே தேசிய பாடத்திட்டத்தில் அமைதி கல்வி

(*அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தின் சர்வதேச அமைதி மற்றும் மோதல் ஆய்வுகள் திட்டத்தின் பட்டதாரி மாணவர்களால் தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்கைகள். மேலும் அறிய, அமைதிக்கான உலகளாவிய பிரச்சார செய்திமடலின் நவம்பர் 2010 இதழைப் பார்க்கவும் […]

நோர்வே தேசிய பாடத்திட்டத்தில் அமைதி கல்வி மேலும் படிக்க »

கொலம்பியாவில் அமைதி கல்வி

(* அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தின் சர்வதேச அமைதி மற்றும் மோதல் ஆய்வுகள் திட்டத்தின் பட்டதாரி மாணவர்கள் தயாரித்த அறிக்கைகள். தயவுசெய்து அமைதிக் கல்விக்கான உலகளாவிய பிரச்சாரத்தின் நவம்பர் 2010 இதழைப் பார்க்கவும்

கொலம்பியாவில் அமைதி கல்வி மேலும் படிக்க »

எஸ்பானாவில் அமைதி கல்வி

(* அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தின் சர்வதேச அமைதி மற்றும் மோதல் ஆய்வுகள் திட்டத்தின் பட்டதாரி மாணவர்கள் தயாரித்த அறிக்கைகள். தயவுசெய்து அமைதிக் கல்விக்கான உலகளாவிய பிரச்சாரத்தின் நவம்பர் 2010 இதழைப் பார்க்கவும்

எஸ்பானாவில் அமைதி கல்வி மேலும் படிக்க »

பிரேசிலில் அமைதி கல்வி அணுகுமுறைகள்

(* அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தின் சர்வதேச அமைதி மற்றும் மோதல் ஆய்வுகள் திட்டத்தின் பட்டதாரி மாணவர்கள் தயாரித்த அறிக்கைகள். தயவுசெய்து அமைதிக் கல்விக்கான உலகளாவிய பிரச்சாரத்தின் நவம்பர் 2010 இதழைப் பார்க்கவும்

பிரேசிலில் அமைதி கல்வி அணுகுமுறைகள் மேலும் படிக்க »

அமைதி கல்வி மதிப்பீடுகள், வழக்கு ஆய்வுகள் மற்றும் சீனாவிலிருந்து திட்டங்கள்

(* அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தின் சர்வதேச அமைதி மற்றும் மோதல் ஆய்வுகள் திட்டத்தின் பட்டதாரி மாணவர்கள் தயாரித்த அறிக்கைகள். தயவுசெய்து அமைதிக் கல்விக்கான உலகளாவிய பிரச்சாரத்தின் நவம்பர் 2010 இதழைப் பார்க்கவும்

அமைதி கல்வி மதிப்பீடுகள், வழக்கு ஆய்வுகள் மற்றும் சீனாவிலிருந்து திட்டங்கள் மேலும் படிக்க »

பாகிஸ்தானில் அமைதி கல்வி

(* அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தின் சர்வதேச அமைதி மற்றும் மோதல் ஆய்வுகள் திட்டத்தின் பட்டதாரி மாணவர்கள் தயாரித்த அறிக்கைகள். தயவுசெய்து அமைதிக் கல்விக்கான உலகளாவிய பிரச்சாரத்தின் நவம்பர் 2010 இதழைப் பார்க்கவும்

பாகிஸ்தானில் அமைதி கல்வி மேலும் படிக்க »

லைபீரியாவில் அமைதி கல்வி முயற்சிகள்

(* அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தின் சர்வதேச அமைதி மற்றும் மோதல் ஆய்வுகள் திட்டத்தின் பட்டதாரி மாணவர்கள் தயாரித்த அறிக்கைகள். தயவுசெய்து அமைதிக் கல்விக்கான உலகளாவிய பிரச்சாரத்தின் நவம்பர் 2010 இதழைப் பார்க்கவும்

லைபீரியாவில் அமைதி கல்வி முயற்சிகள் மேலும் படிக்க »

கென்யாவில் அமைதி கல்வி

(* அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தின் சர்வதேச அமைதி மற்றும் மோதல் ஆய்வுகள் திட்டத்தின் பட்டதாரி மாணவர்கள் தயாரித்த அறிக்கைகள். தயவுசெய்து அமைதிக் கல்விக்கான உலகளாவிய பிரச்சாரத்தின் நவம்பர் 2010 இதழைப் பார்க்கவும்

கென்யாவில் அமைதி கல்வி மேலும் படிக்க »

மனித உரிமைகள் மற்றும் அமைதி கல்விக்கான பாஸ்க் திட்டம் (2008-09)

(ஜூன் 2007) நான் - அறிமுகம் இந்த ஆவணத்தில் மனித உரிமைகள் மற்றும் அமைதி கல்விக்கான முதல் பாஸ்க் செயல் திட்டம் உள்ளது. அத்தகைய திட்டத்திற்கான நியாயம் ஆணையில் உள்ளது

மனித உரிமைகள் மற்றும் அமைதி கல்விக்கான பாஸ்க் திட்டம் (2008-09) மேலும் படிக்க »

மோதல் தீர்வு மற்றும் அமைதி கல்வி கொள்கை எடுத்துக்காட்டுகள்

பள்ளிகளில் அமைதி கல்வி மற்றும் மோதல் தீர்வு குறித்த பால்கன் பிராந்திய மாநாட்டிற்காக வள பொதி உருவாக்கப்பட்டது.

மோதல் தீர்வு மற்றும் அமைதி கல்வி கொள்கை எடுத்துக்காட்டுகள் மேலும் படிக்க »

டாப் உருட்டு