Utbildare för icke-våld

Program / kurs / utbildning: Utbildare för icke-våld

Organisation / institution: Metta Center för Nonviolence

Logotyp
Typ av program:

Återkommande verkstad / utbildning

Educators for Nonviolence är ett projekt av Metta Center for Nonviolence. Vi föreställer oss en värld förvandlad av en medvetenhet om varje människas sanna potential, där hela livet är heligt, och där alla våra sociala system fungerar i harmoni med jorden. Vi ser en värld där konflikt sällan inträffar, och när den gör det, alltid kan hanteras av våld.

Metta Center for Nonviolence tillhandahåller utbildningsresurser om säker och effektiv användning av icke-våld, med erkännandet att det inte handlar om att sätta rätt person vid makten utan att väcka rätt typ av makt i människor. Vi främjar en högre bild av mänskligheten samtidigt som vi ger människor möjlighet att utforska frågan: Hur fungerar icke-våld, och hur kan jag aktivt bidra till ett lyckligare och mer fredligt samhälle?

Utbildare för icke-våld tillhandahåller verktyg, resurser och online-kurser.

Bläddra till början