Kan man lära sig fred i skolan?

Program / kurs / utbildning: Kan man lära sig fred i skolan?

Organisation / institution: GEEPAZ (Grupo de Estudos de Educação para a Paz e Tolerância)

Logotyp
Typ av program:

Certifikat / forts. Ed / Prof. Dev.

En 60-timmars person-till-person-kurs som erbjuds av GEEPAZ (Grupo de Estudos de Educação Para a Paz e Tolerância) vid School of Education, Campinas State University (UNICAMP). Kursen syftar till att utveckla pedagogiska färdigheter som hanterar viktiga frågor och begrepp inom fredsutbildning som är nödvändiga för att utveckla en respektfull miljö. GEEPAZ förespråkar en fredsutbildning där konflikter kan hanteras på ett sätt för att främja mänsklig utveckling. Detta kräver en metod som bygger på föreläsningar, debatter och praktiska aktiviteter.

Bläddra till början