Doktor i utbildning (EdD) i internationell och mångkulturell utbildning, koncentration i utbildning för mänskliga rättigheter

Program / kurs / utbildning: Doktor i utbildning (EdD) i internationell och mångkulturell utbildning, koncentration i utbildning för mänskliga rättigheter

Organisation / institution: University of San Francisco

Institutionens namn / högskola: Utbildningsskolan

Logotyp
Grad nivå:

Forskarutbildning - magister / doktorsexamen

Human Rights Education är utformad för att stödja lärare i tidig barndom genom college och lärare som arbetar i icke-formella miljöer som samhällsorganisationer. Kurser undersöker rätten till utbildning, skolning med värdighet och rättigheter och läroplaner för social rättvisa och omfattande mänskliga rättigheter. Studenter engagerar sig i frågor i lokala och globala sammanhang, med tonvikt på globalisering, migration, sociala rörelser och transnationalism.

Ed.D. i internationell och mångkulturell utbildning (IME) ägnar sig åt att förstå formell och informell utbildning inom olika sociokulturella, språkliga, politiska och ekonomiska sammanhang. Baserat på principerna om rättvisa, social rättvisa och mänskliga rättigheter, behandlar programmet kritiskt utbildningens realiteter inom och utanför gränserna för offentlig skolning i USA och runt om i världen. Vårt program utrustar eleverna med de färdigheter som behövs för att delta i stipendier, undervisning och förespråkande arbete som behandlar många av de viktigaste frågorna som påverkar utbildning idag.

60

Bläddra till början