Heart-Mind inlärningsprogram

Program / kurs / utbildning: Heart-Mind inlärningsprogram

Organisation / institution: Dalai Lama Center for Peace + Education

Logotyp
Typ av program:

Workshop / utbildning på begäran

Det finns en växande mängd forskning som visar att barn som utvecklar starka sociala och känslomässiga färdigheter är mindre benägna att lämna skolan eller stöta på problem med droger och alkohol, våld och mobbning.

De har en mer positiv inställning till och gör bättre i skolan. Och de växer till vuxna som har de färdigheter som dagens arbetsgivare anser vara viktiga för framtidens arbetskraft.

Enkelt uttryckt är de lyckligare och kommer överens med andra.

Heart-Mind-lärande betonar inte bara akademisk prestation utan också utvecklingen av de sociala och emotionella styrkorna som hjälper barn att vara ansvariga, samarbetsvilliga, självsäkra och omtänksamma.

Dalai Lama Centers program är utformade för att öka medvetenheten om vetenskapen som stöder en balans mellan hjärta och sinne i lärande och att översätta den forskningen till handling. Våra program fokuserar på systemförändringar och förbättrar färdigheter och medvetenhet hos de vuxna som tar hand om och om barn.

Bläddra till början