Grunderna för fredsutbildning: ett online-examensprogram

Program / kurs / utbildning: Grunderna för fredsutbildning: ett online-examensprogram

Organisation / institution: University of Toledo

Logotyp
Typ av program:

Certifikat / forts. Ed / Prof. Dev.

Programmet Online Foundations of Peace Education Graduate Certificate är utformat för pedagogiska yrkesverksamma som arbetar i en mängd olika utbildningsmiljöer, allt från P-12-skolor, högskolor, universitet och icke-statliga organisationer. Programmet kräver att fyra (12 termin timmar) doktorander har genomförts. Alla kurser erbjuds online (distansutbildning). Tolv studiepoäng förvärvade av en icke-examenssökande examensbevis kan tillgodoräknas på masterprogrammen i pedagogisk psykologi (FEEP) eller utbildningsteori och sociala stiftelser (ETSF, FOED, FEPE, FEES) eller doktorsexamen i pedagogiska stiftelser; En ansökan om antagning till dessa program måste dock anges separat. Detta intyg kommer att ge studenterna begrepp, färdigheter och värderingar för att införa fredsutbildning genom hela läroplanen och därigenom ge dem större möjligheter att anställas i en mängd olika utbildningsmiljöer.

Bläddra till början