Koncentration inom fred och mänskliga rättigheter

Program / kurs / utbildning: Koncentration inom fred och mänskliga rättigheter

Organisation / institution: Teachers College vid Columbia University

Institutionens namn / högskola: Internationellt och jämförande utbildningsprogram (ICE) inom institutionen för internationella och transkulturella studier

Logotyp
Grad nivå:

Forskarutbildning - magister / doktorsexamen

Som erkännande av de oöverträffade dimensionerna av frågor om säkerhet, krig och fred, mänskliga rättigheter och global rättvisa och hållbar utveckling i en värld av våldsamma konflikter erbjuder ICE-programmet en gradskoncentration inom utbildning för fred och mänskliga rättigheter (PHRE). PHRE handlar främst om att ta itu med direkt, strukturellt och kulturellt våld genom omvandling av pedagogik, läroplan och politik relaterad till utbildning i både formella och icke-formella sammanhang. Genom koncentrationen får studenterna en konceptuell förståelse av frågor relaterade till fred och mänskliga rättigheter, samt praktiska färdigheter i läroplanen och programutveckling. Studenter uppmuntras att följa ett program som förbereder dem för att uppnå målen för fred och mänskliga rättigheter inom vilket utbildningsområde de väljer att koncentrera sig.

Peace and Human Rights Education är en koncentration inom Master of Arts (MA) -programmet (32 hp) och Master of Education (Ed.M) -programmet (60 hp). Minst 12 poäng måste finnas i kurser kopplade till utbildning för fred och mänskliga rättigheter för att ha denna koncentration.

Bläddra till början