Fredsutbildningens imperativ: en demokratisk grund för fredsutbildning som en medborgerlig plikt

FÖRFATTARE: Dale T. Snauwaert
DOI: 10.1080/17400201.2020.1713068
PUBLICERINGSDATUM: 2020
Publikation: Journal of Peace Education

[icon name = ”share” class = ”” unprefixed_class = ””] klicka här för att komma åt hela artikeln

Abstrakt

Denna uppsats formulerar en normativ filosofisk motivering för fredsutbildning som en medborgerlig plikt som förstås från imperativen för demokratisk politisk legitimitet. En normativ filosofisk grund finns som beskriver hur och på vilket sätt giltig offentlig rättfärdigande är källan till politisk legitimitet i en demokrati, vilket i sin tur ger medborgarna ett berättigat krav på politiska rättigheter (inklusive rätt till rättfärdigande) och en utbildning som utvecklar kunskap och förmåga att delta i allmän rättfärdigande och kritik. Ur detta perspektiv är politisk utbildning en medborgerlig plikt. Det hävdas också att demokrati står i två riktningar, inåt mot samhällets grundstruktur och utåt mot relationer med andra nationer och folk. Med tanke på denna dubbla karaktär av demokratin hävdas att en grundläggande medborgarplikt att tillhandahålla fredsutbildning som en form av demokratisk, global, politisk utbildning till alla framtida medborgare är moraliskt tvingande. Det hävdas att vi måste utbilda framtida medborgare som globala agenter för rättvisa, bygga ett formidabelt skydd mot godtycklig makt och utgöra medel för att förverkliga en rättvis fred. Fredsutbildning bör bekräftas som en medborgerlig plikt i hjärtat av demokrati i en ömsesidigt beroende värld.

[icon name = ”share” class = ”” unprefixed_class = ””] klicka här för att komma åt hela artikeln

 

Gå med i kampanjen och hjälp oss #SpreadPeaceEd!
Vänligen skicka mejl till mig:

Gå med i diskussionen ...

Bläddra till början