# ungdoms fredsbyggare

Krig och militarism: En intergenerationell dialog över kulturer

Webinariet "War and Militarism: An intergenerational dialogue across cultures" som arrangerats av World BEYOND War utforskade orsakerna och effekterna av krig och militarism i olika miljöer, och visade upp innovativa tillvägagångssätt som används för att stödja ungdomsledda, intergenerationella fredsbyggande insatser på globala, regionala , nationell och lokal nivå.

Policyöversikt: iTalking Across Generations on Education i Colombia

Från augusti till november 2021 organiserade Fundación Escuelas de Paz den första latinamerikanska oberoende Talking Across Generations on Education (iTAGe) i Colombia, och utforskade utbildningens roll för att främja ungdomars deltagande och en fredskultur, samt implementera FN:s säkerhetsråds resolution 2250 om ungdom, fred och säkerhet. 

Låt fredsbevarande gå hand i hand med fredsbyggande

Edgar K Buryahika argumenterar för att vi ska skapa en situation där vi inte bara lägger vår energi och resurser på fredsbevarande utan snarare fredsbyggande, fredsutbildning och fredsupprätthållande mekanismer i Uganda.

Ungdom, fred och säkerhet - En programmeringshandbok

FN utvecklade en handbok med fokus på att engagera unga människor i fredsbyggande. Att investera i unga fredsbyggares kapacitet, byrå och ledarskap kan stärka deras förmåga att tillsammans leda fredsansträngningar och använda sina färdigheter för att ta itu med andra utmaningar som påverkar dem, både under och efter COVID-19-pandemin.

Bläddra till början