#lärarträning

UNESCO utbildar lärare i Education for Peace and Sustainable Development (EPSD) i Myanmar

UNESCO:s antennkontor i Yangon, Myanmar, utbildade 174 utbildningar, studenter, läroplansutvecklare och skoladministratörer i Education for Peace and Sustainable Development (EPSD). Utbildningen syftar till att öka medvetenheten om ämnet och bygga upp kompetensen hos lärare och pedagoger inom EPSD i Myanmar. 

UNESCO utbildar lärare i Education for Peace and Sustainable Development (EPSD) i Myanmar Läs mer »

Reflektion i slutet av året om fredsutbildning i Indonesien

År 2023 stod den indonesiska utbildningssektorn inför många fall av våld, med 23 rapporterade fall av mobbning i skolor från januari till september, en siffra som tros underrepresentera den faktiska situationen. Artikeln uppmanar till reflektion över dessa frågor ur ett freds- och icke-våldsforskningsperspektiv, och uppmanar till ytterligare åtgärder under det kommande året för att säkerställa en säker utbildningsmiljö i Indonesien.

Reflektion i slutet av året om fredsutbildning i Indonesien Läs mer »

Unraveling America's Shame: Embracing Peace Education Midt School Wars

Den senaste tidens lagstiftning har lett till konflikter inom utbildningsinstitutioner, undertryckt diskussioner om mångfald och främjat kulturellt och strukturellt våld. Att ta itu med dessa frågor genom fredsundervisning kan förvandla skolor till utrymmen för upplysning, förståelse och fred, med betoning på respekt och samarbete mellan kulturer.

Unraveling America's Shame: Embracing Peace Education Midt School Wars Läs mer »

Education for Peace-dialoger som arrangeras av det nationella utbildningsministeriet i Cartagena, Colombia

"Nya möjliga vägar" var mottot för Education for Peace Meeting, ett utrymme vars syfte var att initiera dialoger för att samla kunskap, erfarenheter, utmaningar och förslag som möjliggör framsteg i genomförandet av utbildning för fred, samexistens och försoning i Colombia.

Education for Peace-dialoger som arrangeras av det nationella utbildningsministeriet i Cartagena, Colombia Läs mer »

UNESCO samlar lärarutbildare för att kämpa för fredsutbildning och förebygga våldsbejakande extremism i lärarutbildningen

Utbildnings- och sportministeriet i Uganda genomför projektet Peace Education and Prevention of Violent Extremism med stöd från UNESCO:s internationella institut för kapacitetsuppbyggnad i Afrika. En endagsworkshop anordnades för intressenternas engagemang i Kampala den 29 juli för att dela erfarenheter om fredsutbildning och förebyggande av våldsbejakande extremism i utvalda lärarutbildningsinstitutioner i Uganda.

UNESCO samlar lärarutbildare för att kämpa för fredsutbildning och förebygga våldsbejakande extremism i lärarutbildningen Läs mer »

Bläddra till början