#social rättvisa

Mänskliga rättigheter och skolning: En etisk ram för undervisning för social rättvisa

De flesta av kamparna för rättvis skolning, inklusive multikulturella läroplaner och kulturellt lyhörd undervisning, har till stor del ägt rum på en lokal eller nationell scen, med liten medvetenhet om hur internationella mänskliga rättighetsstandarder kan stödja dessa strider. "Human Rights and Schooling" undersöker potentialen för ramar för mänskliga rättigheter för att stödja gräsrots kamp för rättvisa och undersöker vilken inverkan mänskliga rättigheter och barnrättigheter kan få i studenternas liv, inklusive de mest marginaliserade.

Call for Student Papers :? ? 12: e årliga Morton Deutsch-utmärkelsen för social rättvisa

Morton Deutsch International Center for Cooperation and Conflict Resolution (MD-ICCCR) vid Teachers College, Columbia University, sponsrar det 12: e årliga Morton Deutsch Award för ett enastående doktorandarbete om social rättvisa. Morton Deutsch, en av världens främsta psykologer, har gjort betydande bidrag under de många åren av sin karriär inom områdena konfliktlösning och social rättvisa. Morton Deutsch Awards är utformade för att erkänna innovativt stipendium och praxis inom området social rättvisa. Papper förfaller 15 februari.

Bläddra till början