Inbjudan till fredsstudier

Inbjudan till fredsstudier är den första läroboken på fältet som betonar forskning och kontroverser från 21-talet och uppmuntrar till en mer frekvent användning av ett könsperspektiv vid analys av fred, krig och våld. Ny empirisk forskning utgör kärnan i de flesta kapitel, men stor uppmärksamhet ägnas också trosbaserade idéer, rörelser och fredspionjärer.