# fredforskning

IPRA-PEC vid 50: Få ut det mesta av mognad

Matt Meyer, generalsekreterare för International Peace Research Association (IPRA), och Candice Carter, sammankallande av Peace Education Commission (PEC) för IPRA, svarar på Magnus Haavlesruds och Betty Reardons reflektioner kring PEC:s 50-årsjubileum. Matt ger ytterligare förfrågningar för framtida reflektion och Candice delar med sig av insikter om den betydande och dynamiska roll som PEC har spelat inom IPRA och området för fredsutbildning i stort.

International Peace Research Association (IPRA) konferens 2023

International Peace Research Association (IPRA) inbjuder dig att delta i sin 29:e tvååriga konferens, som kommer att hållas i Trinidad och Tobago, 17-21 maj 2023. Konferensen, "Rooted Futures: Visions of Peace and Justice", kommer att ge gemenskaper av akademiker, aktivister och konstnärer tillsammans för att reflektera över det förflutna, nuet och framtiden för fred och rättvisa.

Uppmaning till bidrag till en volym som omdefinierar säkerhet, "Feminister Perspectives on Global Security: Confronting Convergent Existential Crises"

Den här samlingen kommer att utforska feministiska säkerhetsperspektiv och potentiella förändringsstrategier för att omvandla det globala säkerhetssystemet från endemisk konflikt/kris till stabil mänsklig säkerhet konsekvent baserad på ekologisk hälsa och mänsklig handlingskraft och ansvar. Förslag lämnas in 15 maj.

Bläddra till början