#kärnvapennedrustning

Nya resurser på kärnkraftsförbudsfördraget

Den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen har lanserat en ny webbsida för att hjälpa observatörer att hålla reda på arbetet i fördraget om förbud mot kärnvapen. Andra resurser inkluderar Reaching Critical Wills nya papper om "The TPNW and Gender, Feminism, and Intersectionality."

Kärnvapen i det nya kalla kriget (med Daniel Ellsberg)

Brooklyn For Peace är värd för Daniel Ellsberg för ett virtuellt zoomevenemang den 13 oktober. Ellsberg kommer att ta upp faran med kärnvapen och möjligheter till kärnvapennedrustning i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina och det nya kalla kriget mellan USA, Ryssland och Kina .

Internationell dag för total eliminering av kärnvapen

FN uppmärksammar den 26 september som den internationella dagen för totalt avskaffande av kärnvapen. Denna dag är ett tillfälle för världssamfundet att bekräfta sitt engagemang för global kärnvapennedrustning som en prioritet. Det ger en möjlighet att utbilda allmänheten – och deras ledare – om de verkliga fördelarna med att eliminera sådana vapen, och de sociala och ekonomiska kostnaderna för att bevara dem.

Nagasaki fredsförklaring

Taue Tomihisa, borgmästare i Nagasaki utfärdade denna fredsförklaring den 9 augusti 2022, och beslutade att göra "Nagasaki till den sista platsen att drabbas av en atombombning."

Bläddra till början