#ickevåld

Stories of Nonviolence from the Peripheries: The Experience of the Philippines (video)

"Stories of Nonviolence from the Peripheries: The Experience of the Philippines" är en fängslande två timmar lång berättarsession som ägde rum den 30 januari 2024. Evenemanget kastade ljus över de transformativa erfarenheterna av religiösa och samhällsarbetare som på ett skickligt sätt har tillämpat ickevåldsstrategier att navigera mellan mänskliga, politiska, stam- och interreligiösa konflikter.

Stories of Nonviolence from the Peripheries: The Experience of the Philippines (video) Läs mer »

LACPSA-Ghana årsslutsöversikt

År 2023 innebar utmaningar för LACPSA-GHANA, inklusive klimatrelaterade katastrofer och våldsamma konflikter. Deras ansträngningar inkluderade att främja ickevåld, engagera sig i samhället, utbilda om klimatförändringar och att samarbeta med media och räddningstjänster. Deras framtida fokus ligger på att engagera utbildningsinstitutioner och fortsätta att hedra sina fredspionjärer.

LACPSA-Ghana årsslutsöversikt Läs mer »

Vad du behöver veta om att förebygga våldsbejakande extremism genom utbildning (UNESCO)

UNESCO hjälper länder att ta itu med drivkrafterna bakom våldsbejakande extremism som en del av sitt program för utbildning i globalt medborgarskap. Den arbetar för att stärka de nationella utbildningssystemens kapacitet att bidra till nationella förebyggande insatser.

Vad du behöver veta om att förebygga våldsbejakande extremism genom utbildning (UNESCO) Läs mer »

Bläddra till början