#IPRA

IPRA-PEC vid 50: Få ut det mesta av mognad

Matt Meyer, generalsekreterare för International Peace Research Association (IPRA), och Candice Carter, sammankallande av Peace Education Commission (PEC) för IPRA, svarar på Magnus Haavlesruds och Betty Reardons reflektioner kring PEC:s 50-årsjubileum. Matt ger ytterligare förfrågningar för framtida reflektion och Candice delar med sig av insikter om den betydande och dynamiska roll som PEC har spelat inom IPRA och området för fredsutbildning i stort.

International Peace Research Association (IPRA) konferens 2023

International Peace Research Association (IPRA) inbjuder dig att delta i sin 29:e tvååriga konferens, som kommer att hållas i Trinidad och Tobago, 17-21 maj 2023. Konferensen, "Rooted Futures: Visions of Peace and Justice", kommer att ge gemenskaper av akademiker, aktivister och konstnärer tillsammans för att reflektera över det förflutna, nuet och framtiden för fred och rättvisa.

IPRA-PEC – Projicera en nästa fas: reflektioner över dess rötter, processer och syften

I observation av 50-årsjubileet av upprättandet av Peace Education Commission (PEC) i International Peace Research Association, reflekterar två av dess grundande medlemmar över dess rötter när de ser på dess framtid. Magnus Haavlesrud och Betty Reardon (också grundande medlemmar av Global Campaign for Peace Education) bjuder in nuvarande medlemmar att reflektera över det nuvarande och de existentiella hoten mot mänsklig och planetarisk överlevnad som nu utmanar fredsutbildning för att projicera en väsentligt reviderad framtid för PEC och dess roll att anta utmaningen...

Bläddra till början