#ömsesidigt beroende

Mänskliga förbindelser skapade i mänskligt lidande

Ett förbisett element i covid-upplevelsen är hur den kan leda oss in i reflektioner över de mänskliga förbindelserna som bär oss genom lidandet, vilket ger oss en verklig fysisk känsla av att vara medlemmar i en mänsklig familj, kapabla att ta hand om varandra, eftersom vi måste om familjen ska överleva. Det här inlägget är ett levande exempel på en sådan upplevelse.

Mänskliga förbindelser skapade i mänskligt lidande Läs mer »

Manifest för en ny normalitet

I denna Corona Connection introducerar vi Manifestet för en ny normalitet, en kampanj av Latinamerikanska rådet för fredsforskning (CLAIP), vars syfte är att generera en ström av kritisk uppfattning om normalitet före pandemin. Kampanjen syftar också till att stimulera medborgarnas engagemang för att skapa en ny rättvis och nödvändig normalitet genom medvetenhet och kollektiv reflektion.

Manifest för en ny normalitet Läs mer »

Bläddra till början