#Colombia

Policyöversikt: iTalking Across Generations on Education i Colombia

Från augusti till november 2021 organiserade Fundación Escuelas de Paz den första latinamerikanska oberoende Talking Across Generations on Education (iTAGe) i Colombia, och utforskade utbildningens roll för att främja ungdomars deltagande och en fredskultur, samt implementera FN:s säkerhetsråds resolution 2250 om ungdom, fred och säkerhet. 

Utbildning för fred: Systemisk vision och flerdimensionell process (Colombia)

Flerdimensionellt våld i Colombia har haft en förödande effekt på sociokulturella, politiska, ekonomiska och miljömässiga villkor. För att uppnå en systemförändring är det nödvändigt att förstå mångfalden av miljöer och aktörer som påverkar ungdomars lärande. Förstå detta universum av skådespelare och upplevelser har Mi Sangre Foundation utformat en interventionsmodell på fyra nivåer; ett förslag som har utvecklats över tiden som svar på ungdomars behov själva och dagens samhälle.

Begär det brådskande åtagandet från den colombianska regeringen att fullt ut genomföra 2016 års fredsavtal och fredsutbildning

Vi inbjuder ditt stöd att engagera dina valda tjänstemän i att begära ett brådskande åtagande gentemot den colombianska regeringen mot det fullständiga genomförandet av fredsavtalet 2016, skyddet av sociala ledare och genomförandet av strategier för fredsutbildning som ett bästa sätt att göra strukturella och kulturella förändringar i det colombianska samhället.

Bläddra till början