#call för artiklar

Inbjudan till kapitelförslag: Community-Engaged Praxis in Peace, Social Justice, and Human Rights Education

Den här boken kommer att undersöka hur formella, icke-formella och informella utbildningsutrymmen omskapar utbildning genom samhällsengagerade partnerskap och initiativ, och hjälper forskare och praktiker att få djupare insikter i omstrukturering och förbättring av utbildning för en mer rättvis och socialt rättvis värld . Sammanfattning som ska se ut: 1 november.

Uppmaning till papper: Specialnummer av In Factis Pax

Forskare inom fredsutbildning, social rättvisa, kulturell teori och utbildningsteori är inbjudna att skicka in artiklar för en särskild tvåspråkig (spanska/engelska) fråga relaterad till temat "Weaving Together Intercultural Peace Learning."

Uppmaning till bidrag till en volym som omdefinierar säkerhet, "Feminister Perspectives on Global Security: Confronting Convergent Existential Crises"

Den här samlingen kommer att utforska feministiska säkerhetsperspektiv och potentiella förändringsstrategier för att omvandla det globala säkerhetssystemet från endemisk konflikt/kris till stabil mänsklig säkerhet konsekvent baserad på ekologisk hälsa och mänsklig handlingskraft och ansvar. Förslag lämnas in 15 maj.

Bläddra till början