# konflikt transformation

Universitetet i Innsbruck söker Asst. Professor i fredsstudier

Den framgångsrika kandidaten kommer att erbjudas en 6-årig tjänst som universitetsassistent/biträdande professor inom enheten för fred och konfliktstudier. Kandidaten förväntas utveckla ett oberoende forskningsprojekt inom freds- och konfliktforskning med ett teoretiskt tillvägagångssätt som tar hänsyn till aspekter av tillämpad konflikttransformation och/eller fredsutbildning.

Bläddra till början