Din integritet är viktig för oss. Det är den globala kampanjen för fredsutbildningens policy att respektera din integritet angående all information vi kan samla in från dig på vår webbplats, www.peace-ed-campaign.org.

Effektivt datum: Kan 25, 2018

Den globala kampanjen för fredsutbildning ("oss", "vi" eller "vår") driver webbplatsen peace-ed-campaign.org ("tjänsten").

Denna sida informerar dig om vår policy om insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår Service och de val du har kopplat till den dataen.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy har termer som används i denna sekretesspolicy samma betydelse som i våra allmänna villkor, tillgängliga från pcdnetwork.org

Definitioner

Service

Service är webbplatsen peace-ed-campaign.org som drivs av Global Campaign for Peace Education

Personuppgifter

Personuppgifter betyder data om en levande individ som kan identifieras från dessa data (eller från den och andra uppgifter som vi antingen har eller kommer sannolikt att komma in i).

Användningsdata

Användningsdata är data som samlas automatiskt antingen genereras av användningen av Tjänsten eller från själva Tjänsteinfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).

Cookies

Cookies är små bitar av data lagrade på din enhet (dator eller mobilenhet).

Dataprocessorer (eller tjänsteleverantörer)

Dataprocessor (eller Tjänsteleverantör) innebär en fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för datakontrollanten.

Vi kan använda olika tjänsteleverantörers tjänster för att behandla dina data mer effektivt.

Dataämne (eller Användare)

Data Subject är en levande individ som använder vår Service och är föremål för personuppgifter.

Informationsinsamling och användning

Vi samlar flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig.

Typer av data samlad

Användningsdata för webbplatsbesökare

Vi kan också samla information om hur Tjänsten används och används ("Användningsdata"). Denna användningsdata kan innehålla information som datorns Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsareversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in ​​de uppgifter som visas i kommentarformuläret och även besökarens IP-adress och webbläsarens användaragentsträng för att hjälpa till att upptäcka skräppost. Användare kan också välja att lägga upp kommentarer genom att använda sina sociala mediekonton. Kontakta din sociala medieplattform angående deras integritetspolicy.

För prenumeranter på nyhetsbrev

Om du har prenumererat på något av våra nyhetsbrev eller om du är medlem på vår webbplats (du kan logga in) är det stor chans att du kommer att få e-postmeddelanden från oss.

Vi skickar bara e-postmeddelanden som du har registrerat dig för att få, eller som avser de tjänster vi har tillhandahållit dig.

För att skicka e-postmeddelanden använder vi namnet och e-postadressen du anger oss. Vår webbplats loggar också IP-adressen du använde när du registrerade dig för tjänsten för att förhindra missbruk av systemet.

Denna webbplats kan skicka e-post via Send Grid sending service. Den här tjänsten låter oss spåra öppningar och klicka på våra e-postmeddelanden. Vi använder denna information för att förbättra innehållet i våra nyhetsbrev. Se Send Grids sekretesspolicy: https://sendgrid.com/policies/privacy/

Ingen identifierbar information spåras annars utanför denna webbplats förutom e-postadressen.

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Plats för land
 • Organisation
 • Cookies och användningsdata

Du kan välja bort det att ta emot någon av eller alla dessa meddelanden från oss när som helst genom att följa avregistreringslänken eller instruktionerna i något e-postmeddelande vi skickar eller genom att kontakta oss på [e-postskyddad]

Spåra kakedata

Vi använder cookies och liknande spårteknik för att spåra aktiviteten i vår service och hålla vissa uppgifter.

Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårteknik som används är också beacons, tags och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår Service.

Exempel på kakor vi använder:

 • Session Cookies. Vi använder Session Cookies för att använda vår service.
 • Säkerhetskakor. Vi använder säkerhetskakor av säkerhetsskäl.

Användning av data

Global Campaign for Peace Education använder den insamlade informationen för olika ändamål:

 • Att tillhandahålla och behålla vår service
 • Att meddela dig om ändringar i vår tjänst
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
 • För att ge användarsupport
 • Att samla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår service
 • Att övervaka användningen av vår service
 • För att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem
 • För att förse dig med nyheter, resurser och händelseinformation (när du samtycker till att registrera dig för ett nyhetsbrev) såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information. Du kan välja att inte ta emot någon eller alla dessa meddelanden från oss när som helst genom att följa länken för avbeställning eller instruktioner i e-postmeddelanden som vi skickar eller genom att kontakta oss på [e-postskyddad]

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), är PCDNetwork, LLC rättslig grund för att samla in och använda den personliga informationen som beskrivs i denna sekretesspolicy beror på de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in dem.

Den globala kampanjen för fredsutbildning kan behandla dina personuppgifter eftersom:

 • Vi behöver göra ett avtal med dig
 • Du har gett oss tillåtelse att göra det
 • Behandlingen ligger i våra legitima intressen och den åsidosätts inte av dina rättigheter
 • För betalningsändamål
 • Att följa lagen

Lagring av data

Den globala kampanjen för fredsutbildning behåller bara dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att följa våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

Den globala kampanjen för fredsutbildning kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata lagras i allmänhet under en kortare tidsperiod, förutom när denna information används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller vi är lagligen skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från dem som ligger inom din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför USA och väljer att ge information till oss, observera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till USA och bearbetar det där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar din överenskommelse om den överföringen.

Den globala kampanjen för fredsutbildning kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Upplämnande av data

Upplysningar för lagförvaltning

Under vissa omständigheter kan den globala kampanjen för fredsutbildning vara skyldig att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Rättsliga krav

Den globala kampanjen för fredsutbildning kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Att följa en lagstadgad skyldighet
 • För att skydda och försvara rättigheterna eller äganderätten till The Global Campaign for Peace Education
 • Förhindra eller utreda eventuella felaktigheter i samband med Tjänsten
 • För att skydda den personliga säkerheten hos användare av Tjänsten eller allmänheten
 • Att skydda mot juridisk ansvar

Säkerhet av data

Säkerheten för dina data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet, eller metoden för elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera den absoluta säkerheten.

Dina skydd för personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Den globala kampanjen för fredsutbildning syftar till att vidta rimliga åtgärder så att du kan korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter. .

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss på [e-postskyddad]

Under vissa omständigheter har du följande personuppgifter:

Rätten att komma åt, uppdatera eller ta bort den information vi har på dig. När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter via länkar i dina prenumerationsbrev. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig på

[e-postskyddad]

Rätten till rättelse. Du har rätt att få din information åtgärdad om den informationen är felaktig eller ofullständig.

Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information.

Rätten till dataöverförbarhet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har på dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt använd format.

Rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där PCDNetwork, LLC förlitar sig på ditt samtycke för att behandla din personliga information.

Observera att vi kan fråga dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Tjänsteleverantörer

Vi kan använda tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår Service ("Service Providers"), för att tillhandahålla Tjänsten på vår väg, att utföra servicerelaterade tjänster eller att hjälpa oss att analysera hur vår Service används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på vår vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda det för något annat syfte.

Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna information delas med andra Google-tjänster.

Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsarens tillägg till Google Analytics. Tillägget hindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besökaktivitet.

För mer information om Googles sekretesspraxis, besök webbplatsen för Googles sekretessvillkor: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Betalningar

Vi samlar in donationer säkert från vår webbplats med hjälp av tjänster från tredje part för betalningshantering (t.ex. betalningsbehandlare).

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortuppgifter. Den informationen tillhandahålls direkt till våra betalningsleverantörer från tredje part vars användning av din personliga information regleras av deras integritetspolicy. Dessa betalnings processorer följer de standarder som fastställs av PCI-DSS, som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam ansträngning för varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation.

Betalingsprocessorerna vi jobbar med är:

Vi betalar

Deras sekretesspolicy kan ses på https://go.wepay.com/privacy-policy 

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att styras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyen för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barnens integritet

Vår service tar inte emot någon under 18s ålder ("Barn").

Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 18s ålder. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrars medgivande, tar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att skicka den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och / eller ett framstående meddelande i vår Service innan förändringen blir effektiv och uppdaterar "effektiv datum" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på den här sidan.

Kontakta Oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, kontakta oss:

 • Via e-post: [e-postskyddad]
 • Genom att besöka den här sidan på vår webbplats: https://www.peace-ed-campaign.org/contact/