ingjuta värden för fred för lärares professionella utveckling i indonesiska islamiska skolors miljöer

Reframing Readers Theatre för undervisning i EFL: ingjutande av värden för fred och konfliktförebyggande för lärares professionella utveckling i indonesiska islamiska skolors miljöer

Citation: Dana Kristiawan, Carol Carter och Michelle Picard (2022). Reframing Readers Theatre för undervisning i EFL: ingjutande av värden för fred och konfliktförebyggande för lärares professionella utveckling i indonesiska islamiska skolor, Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, DOI: 10.1080/13569783.2022.2147816

Gå till artikeln här.

Den här artikeln rapporterar om ett projekt som undersöker effekten av ett nytt ramverk för Readers Theatre på lärares professionella kompetens. Tjugoen islamiska lärare i engelska gymnasieskolor engagerade sig i samarbetsutbildning för professionell utveckling för att uppleva och ge feedback om ramverket. Artikeln beskriver deltagarnas affektiva och kritiska svar och perspektiv samt möjligheter och utmaningar relaterade till det nya ramverket för att ingjuta fredsvärden i EFL-material (English as a Foreign Language). Denna studie ger ny insikt i Readers Theatres potential för att undervisa i fred och konfliktförebyggande i den indonesiska islamiska EFL-gymnasiet.

För fullständig tillgång till artikeln, vänligen kontakta författaren Dana Kristiawan.  

Gå med i kampanjen och hjälp oss #SpreadPeaceEd!
Vänligen skicka mejl till mig:

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Bläddra till början