Forskning

Historiautbildning och försoning i (efter) konfliktsamhällen

Denna uppsats av Jamie Wise behandlar historiens utbildningens roll för att forma kollektivt minne och intergruppsrelationer i (post) konfliktsammanhang. Historiaundervisning skär med fredsutbildning genom att fokusera på hur berättelser om tidigare våld åberopas och konstrueras i (efter) konfliktutbildningar.

Vem påverkas mest av pipeline till skolan till fängelse?

Hur kan lärare avsluta pipeline från skola till fängelse? Det första steget är att överväga ett alternativt tillvägagångssätt för skoldisciplin. American University's Doctorate in Education Policy & Leadership -programmet har utvecklat en kortfattad guide och infografik för vidare lärande.

Bläddra till början