publikationer

Call for papers: Specialnummer av Journal of Teaching in Higher Ed om konflikt, fred och undervisning i högre utbildning

Detta specialnummer är avsett att undersöka skärningspunkterna mellan konflikt, fred och undervisning i högskolan. Redaktörerna efterfrågar manuskript som kritiskt granskar trender, utmaningar, oppositioner och möjligheter för fred och rättvisa inom konfliktzoner som relaterade till universitetsundervisning.

Call for papers: Specialnummer av Journal of Teaching in Higher Ed om konflikt, fred och undervisning i högre utbildning Läs mer »

Arts for transformative education: En guide för lärare från UNESCO Associated Schools Network

Den här guiden presenterar den forskningsinformerade modellen Arts for Transformative Education, ett banbrytande tillvägagångssätt och tankeverktyg för lärare som utvecklats från data från över 600 lärare i nätverket UNESCO Associated Schools från 39 länder.

Arts for transformative education: En guide för lärare från UNESCO Associated Schools Network Läs mer »

Uppmaning till eko-fred: omforma sammankopplad fredsutbildning

I "Calling for Eco-Peace: Reimagining Interconnected Peace Education" utforskar Carlotta Ehrenzeller och Jwalin Patel hur barn kan dyka upp som regenerativa fredsskapare, skiftet från själv- till jordcentrerade tillvägagångssätt och hur lärande med och i naturen som en förkroppsligad upplevelse kan se ut. och känns som.

Uppmaning till eko-fred: omforma sammankopplad fredsutbildning Läs mer »

Inklusive transformativ utbildning i förstelärarutbildning: En guide för universitet och lärarutbildningsinstitutioner i den arabiska regionen

Detta vägledningsdokument riktar sig till alla enheter som ansvarar för förskolelärarutbildning (t.ex. utbildningsavdelningar inom högre utbildningsinstitutioner och lärarutbildningsinstitutioner) i den arabiska regionen som är intresserade av att inkludera transformativ utbildning som en del av sina program.

Inklusive transformativ utbildning i förstelärarutbildning: En guide för universitet och lärarutbildningsinstitutioner i den arabiska regionen Läs mer »

Fredsutbildning under 21-talet: en viktig strategi för att bygga varaktig fred

Denna UNESCO-rapport belyser utbildningens väsentliga roll för att upprätthålla de institutioner, normer och standarder som hjälper till att konstruktivt hantera konflikter och förebygga våld och upprätthålla fred. Medan utbildning för fred har en lång historia som ett verktyg och en strategi för att förebygga och omvandla våldsamma konflikter, försöker denna översikt lyfta dess betydelse som ett väsentligt verktyg inom FN:s ram, såväl som med nationalstater och icke-statliga aktörer.

Fredsutbildning under 21-talet: en viktig strategi för att bygga varaktig fred Läs mer »

Bläddra till början