publikationer

Special Earth Day-uppmaning för bidrag till en volym som omdefinierar global säkerhet ur ett feministiskt perspektiv

Den omdefiniering av säkerhet som genomförs i denna volym kommer att vara jordens centrerad i dess konceptuella utforskningar och kontextualiserad inom det existentiella hotet från klimatkrisen. Ett underliggande antagande av utforskningarna är att vi måste djupgående förändra vårt tänkande, om alla aspekter av säkerhet; först och främst om vår planet och hur den mänskliga arten förhåller sig till den. Förslagen lämnas in 1 juni. [Fortsätt läsa…]

publikationer

Uppmaning till bidrag till en volym som omdefinierar säkerhet, "Feminister Perspectives on Global Security: Confronting Convergent Existential Crises"

Den här samlingen kommer att utforska feministiska säkerhetsperspektiv och potentiella förändringsstrategier för att omvandla det globala säkerhetssystemet från endemisk konflikt/kris till stabil mänsklig säkerhet konsekvent baserad på ekologisk hälsa och mänsklig handlingskraft och ansvar. Förslag lämnas in 15 maj. [Fortsätt läsa…]

publikationer

Avväpna hjärter och sinnen

George E. Griener, Pierre Thompson och Elizabeth Weinberg utforskar hibakushas dubbla roll, och vissa förespråkar total eliminering av kärnvapen, medan andra ägnade sina liv åt den mycket mindre synliga ansträngningen att omvandla hjärtan och sinnen. Således kan arvet från hibakusha uppskattas fullt ut genom att undersöka båda manifestationerna av deras ledarskap i kärnåldern. [Fortsätt läsa…]