kursplaner

Inklusive transformativ utbildning i förstelärarutbildning: En guide för universitet och lärarutbildningsinstitutioner i den arabiska regionen

Detta vägledningsdokument riktar sig till alla enheter som ansvarar för förskolelärarutbildning (t.ex. utbildningsavdelningar inom högre utbildningsinstitutioner och lärarutbildningsinstitutioner) i den arabiska regionen som är intresserade av att inkludera transformativ utbildning som en del av sina program.

Inklusive transformativ utbildning i förstelärarutbildning: En guide för universitet och lärarutbildningsinstitutioner i den arabiska regionen Läs mer »

Varför fred och rättvisa utbildning är viktig på platser för tillbedjan: ett introduktions- och läroplansförslag

Den här läroplanen är avsedd av dess författare som en "startpunkt ... för dem som inte har någon erfarenhet av studier i fred och rättvisa för att föra ljus och kunskap till platser som inte har det." Vi tror att ljus och kunskap behövs inom många delar av vårt samhälle. Även om det inte är omedelbart tillämpligt på alla miljöer, hoppas vi att utbildare kommer att finna det användbart för att förstå det nuvarande amerikanska sammanhanget, och välkomnar bidrag om problemen med sociala och politiska sammanhang i andra länder.

Varför fred och rättvisa utbildning är viktig på platser för tillbedjan: ett introduktions- och läroplansförslag Läs mer »

Bläddra till början