kursplaner

Museer för fred: resurser

Museer för fred är ideella utbildningsinstitutioner som främjar en fredskultur genom att samla, visa och tolka fredsrelaterat material. Det internationella nätverket för museer för fred samlar in flera resurser relaterade till fredsmuseer, inklusive en global katalog, konferensförfaranden och peer-reviewed artiklar. [Fortsätt läsa…]