Aktivitetsrapporter

Nigeria Network and Campaign for Peace Education för att organisera dialog över generationen om utbildning

Ofta pressas unga människor till periferin av den politiska beslutsprocessen inom områdena utbildning, fred, hållbarhet och globalt medborgarskap; de ses inte som viktiga intressenter. Initiativet Talking Across Generations on Education (TAGe) syftar till att stärka nigerianska ungdomar genom att underlätta en obegränsad dialog mellan ungdomar med erfarna och höga beslutsfattare på hög nivå [Fortsätt läsa…]

Aktivitetsrapporter

Fredsutbildning i formella skolor: Varför är det viktigt och hur kan det göras? (webinarinspelning)

Vid sidan av forskare och utövare inom fredsutbildning undersökte detta 27 januari webinar resultaten i den nya rapporten från International Alert och British Council, "Fredsutbildning i formella skolor: Varför är det viktigt och hur kan det göras?" Rapporten diskuterar hur fredsutbildning i skolor ser ut, dess potentiella inverkan och hur den kan realiseras i praktiken. [Fortsätt läsa…]