Aktivitetsrapporter

Krig och militarism: En intergenerationell dialog över kulturer

Webinariet "War and Militarism: An intergenerational dialogue across cultures" som arrangerats av World BEYOND War utforskade orsakerna och effekterna av krig och militarism i olika miljöer, och visade upp innovativa tillvägagångssätt som används för att stödja ungdomsledda, intergenerationella fredsbyggande insatser på globala, regionala , nationell och lokal nivå. [Fortsätt läsa…]

Aktivitetsrapporter

Nigeria Network and Campaign for Peace Education för att organisera dialog över generationen om utbildning

Ofta pressas unga människor till periferin av den politiska beslutsprocessen inom områdena utbildning, fred, hållbarhet och globalt medborgarskap; de ses inte som viktiga intressenter. Initiativet Talking Across Generations on Education (TAGe) syftar till att stärka nigerianska ungdomar genom att underlätta en obegränsad dialog mellan ungdomar med erfarna och höga beslutsfattare på hög nivå [Fortsätt läsa…]