Åtgärdsvarningar

Varför fördöma hot om att använda kärnvapen?

Rysslands hot om att använda kärnvapen har ökat spänningarna, minskat tröskeln för användning av kärnvapen och avsevärt ökat risken för kärnvapenkonflikt och global katastrof. Detta informationsdokument som utarbetats av ICAN ger en översikt över varför delegitimering av dessa hot är brådskande, nödvändig och effektiv.

Orkanen Fiona förtrollar elände för Puerto Ricans efter orkanen Marias obemärkta lektioner

Vi ber om din solidaritet med våra kollegor i Puerto Rico, särskilt Anita Yudkin och UNESCOs ordförande i fredsutbildning vid University of Puerto Rico, länge aktiva bidragsgivare till Global Campaign for Peace Education. Vi skulle vara tacksamma om du kunde göra en anpassning eller ett stöd för detta brev och skicka det till dina respektive kongressrepresentanter. 

Andra öppna brevet till utrikesministern med begäran om rättvis process för visum för afghanska forskare och studenter i riskzonen

Detta är ett andra öppet brev från amerikanska akademiker till utrikesministern som kräver omedelbara åtgärder för att övervinna de nuvarande hindren i visumprocessen som håller så många afghanska forskare i riskzonen från de amerikanska universiteten till vilka de har bjudits in. Tack till alla som vidtar åtgärder för att uppmana till åtgärder för att lösa det omedelbara problemet.

Öppet brev till Anthony Blinken som kräver en rättvis och effektiv visumprocess för afghanska akademiker i riskzonen

Denna vädjan från amerikanska akademiker till utrikesministern kräver åtgärder för att undanröja de hinder som står i vägen för en effektiv och rättvis viseringsprocess för afghanska akademiker i riskzonen. Vi uppmanar alla att cirkulera brevet genom sina respektive nätverk och uppmuntrar amerikaner att skicka det till sina senatorer och representanter.

Kärnvapen och Ukrainakriget: En deklaration om oro

Nuclear Age Peace Foundation stöder uppmaningen till en bred civilsamhällesrörelse för kärnkraftsavskaffande och lägger fram ett förslag om att sammankalla en civilsamhällesdomstol för att ta itu med brott mot internationell rätt som kränks av kärnvapeninnehavande stater. Vi uppmuntrar fredsutbildare att läsa deklarationen för att stödja undersökningar om potentialen hos en domstol för det civila samhället.

Herr Guterres snälla åk snarast till Moskva och Kiev

Vi uppmanar alla som vi kan nå att skicka sina egna förfrågningar till generalsekreterare Guterres om att åka till Moskva och Kiev för att upprätta en omedelbar vapenvila och främja seriösa fredssamtal sponsrade av FN, som representerar världens folk som vill och behöver fred.

Gör en 10-minutersundersökning för att hjälpa till att forma en global politik som stöder fredsutbildning

Global Campaign for Peace Education, i samråd med UNESCO, stöder översynsprocessen av 1974 års rekommendation om utbildning för internationell förståelse, samarbete och fred. Vi uppmuntrar starkt ditt deltagande i denna undersökning, en viktig möjlighet att bidra med din röst till den globala politiken som stöder fredsutbildning. Deadline för att svara är 1 mars.

En afghansk kvinna uppmanar amerikanska kvinnor till solidaritet

Detta öppna brev från en yrkeskvinna till en annan, en afghansk universitetsadministratör bör utmana alla amerikanska kvinnor att konfrontera konsekvenserna av övergivandet av de som är mest beredda att vägleda Afghanistan mot ett konstruktivt medlemskap i världssamhället: de utbildade, oberoende kvinnorna som ansvarar för vinster i social jämlikhet nu trampad av talibanerna. Med hjälp av Vita husets kontor för könsfrågor har det ursprungliga, oredigerade brevet till vice president Kamala Harris levererats till vice presidentens kontor. Vi hoppas att det också kommer att läsas och diskuteras i kurser i fredsstudier och fredsutbildning för att ge röst åt de otaliga kvinnorna i Afghanistan under samma omständigheter som författaren, av vilka vi hoppas att de kommer att hitta platser på våra högskolor och universitet.

Bläddra till början