Handlingsvarningar

En afghansk kvinna uppmanar amerikanska kvinnor till solidaritet

Detta öppna brev från en yrkeskvinna till en annan, en afghansk universitetsadministratör bör utmana alla amerikanska kvinnor att konfrontera konsekvenserna av övergivandet av de som är mest beredda att vägleda Afghanistan mot ett konstruktivt medlemskap i världssamhället: de utbildade, oberoende kvinnorna som ansvarar för vinster i social jämlikhet nu trampad av talibanerna. Med hjälp av Vita husets kontor för könsfrågor har det ursprungliga, oredigerade brevet till vice president Kamala Harris levererats till vice presidentens kontor. Vi hoppas att det också kommer att läsas och diskuteras i kurser i fredsstudier och fredsutbildning för att ge röst åt de otaliga kvinnorna i Afghanistan under samma omständigheter som författaren, av vilka vi hoppas att de kommer att hitta platser på våra högskolor och universitet. [Fortsätt läsa…]

Handlingsvarningar

Brådskande vädjan till Afghanistans forskare, studenter, utövare, civilsamhällets ledare och aktivister

Scholars at Risk (SAR), i samarbete med högre utbildningsinstitutioner, föreningar, nätverk och yrkesverksamma som är bekymrade över kollegor i Afghanistan, söker underskrifter från medlemmar i högre utbildningssamhällen till ett brev till amerikanska regeringstjänstemän som uppmanar dem att omedelbart vidta åtgärder för att hjälpa rädda Afghanistans forskare, studenter och civilsamhällets aktörer. [Fortsätt läsa…]

Handlingsvarningar

Civilsamhället fortsätter att uppmana världssamfundet att agera mot Afghanistan

När Afghanistans öde faller i talibanernas skärpande grepp, fortsätter International Civil Society att kräva åtgärder för att mildra det mänskliga lidandet och hålla liv i möjligheterna till fred. Vi uppmuntrar alla medlemmar i GCPE att hitta en eller flera åtgärder för att uppmana sina egna regeringar och FN -representanter att ta upp orsaken till mänskliga rättigheter och fred i Afghanistan. [Fortsätt läsa…]

Handlingsvarningar

Uppmaning till handling: UNSCR 1325 som ett instrument för skydd av afghanska kvinnor

Medlemmar i det internationella civilsamhället hävdar att kvinnors och flickors mänskliga rättigheter och säkerhet måste vara en integrerad del av de åtgärder som FN beslutar att vidta i Afghanistan. Vi inbjuder dig att gå med i detta arbete, genom att underteckna denna uppmaning att skydda afghanska kvinnor, att upprätta UNSCR 1325 som en praktiskt tillämplig internationell norm och att försäkra att fredsbevarare är beredda att respektera dess principer. [Fortsätt läsa…]