Månad: april 2022

Special Earth Day-uppmaning för bidrag till en volym som omdefinierar global säkerhet ur ett feministiskt perspektiv

Den omdefiniering av säkerhet som genomförs i denna volym kommer att vara jordens centrerad i dess konceptuella utforskningar och kontextualiserad inom det existentiella hotet från klimatkrisen. Ett underliggande antagande av utforskningarna är att vi måste djupgående förändra vårt tänkande, om alla aspekter av säkerhet; först och främst om vår planet och hur den mänskliga arten förhåller sig till den. Förslagen lämnas in 1 juni.

Inga fler krig och förbud mot kärnvapen

Om något konstruktivt kommer från katastroferna i Ukraina, kan det vara att höja volymen på uppmaningen om krigets avskaffande. Som Rafael de la Rubia konstaterar, "den verkliga konflikten är mellan makterna som använder människor och länder genom att manipulera, förtrycka och ställa dem mot varandra för vinst och vinst... Framtiden kommer att vara utan krig eller inte alls."

Bläddra till början