Yttrande

De djupa amerikanska rötterna i Atlanta Shootings

Denna OpEd från The New York Times visar hur konvergensen av förtryck som drabbas av dem som bär de största bördorna för systemiskt och strukturellt våld också är den mest utsatta för flera former av fysiskt våld, inklusive mord. Den uppmanar fredspedagoger till medvetenhet om konvergensen som en grund för en utredning om utmaningen att utforma lärande för att belysa de skadliga attityder och diskriminerande värden som underlättar beteendevåld och upprätthåller strukturerna. [Fortsätt läsa…]