Nyheter och höjdpunkter

Det är en fråga om skala och fantasi: COVID, kärnkraftsförödelse och klimatkatastrof

Brevet från Helen Young är ett svar på ”Plogshares and Pandemics”, en tidigare artikel i vår Corona Connections-serie som lyfte fram Helens film, ”The Nuns the Priests and the Bombs.” Helen belyser den stora storleksskillnaden för den därav följande skadan och de långsiktiga effekterna av de existentiella hoten från kärnvapen jämfört med COVID-19. [Fortsätt läsa…]

Nyheter och höjdpunkter

Lära av skillnader: klimatförändringar och COVID-19

Skillnaderna och likheterna mellan problematiken med COVID-19 och klimatförändringarna som belyses i denna artikel av Úrsula Oswald Spring antyder en holistisk, planetarisk och ekologisk världsbild som kan tjäna som grund för lärande för en förnyad värld rotad i mänsklig värdighet och förverkligad genom social och miljömässig rättvisa.  [Fortsätt läsa…]