Modél Pendidikan Damai dina Ngembangkeun Iklim Kelas Damai: Diajar ti Indonésia

Modél Pendidikan Damai dina Ngembangkeun Iklim Kelas Damai: Diajar ti Indonésia

rujukan: Ilfiandra, Nadhirah NA, Adiputra S (2023). Modél Pendidikan Damai dina Ngembangkeun Iklim Kelas Damai: Diajar ti Indonésia. Pegem Journal of Education and Instruction, Vol. 13, No. 4, 2023, 25-35, DOI: 10.47750/pegegog.13.04.04

abstrak

Iklim sakola ayeuna geus teu damai deui sabab Prévalénsi konflik jeung kekerasan condong ngaronjatkeun ti jaman ka jaman. Sacara umum, siswa tacan mampuh ngaréngsékeun konflik sacara konstruktif, sarta lolobana konflik siswa dibantuan mekarkeun ku guru jeung pangurus. Visi atikan Indonésia nyaéta ka arah atikan global jeung atikan perdamaian, tapi atikan katengtreman di Indonésia tacan mibanda landasan anu jelas. Tujuan tina ulikan ieu nya éta pikeun evaluate efektivitas atikan karapihan dina ngamekarkeun iklim kelas damai dumasar kana jenis sakola jeung gender. Métode panalungtikan anu digunakeun nya éta kuantitatif kalawan métode kuasi ékspérimén jeung non-equivalent pre-post group design. Pamilon panalungtikan nya éta 15 guru jeung 72 siswa anu dipilih ku purposive sampling wangun SMK jeung SMA di Propinsi Jawa Barat. Instrumén anu digunakeun nyaéta Skala Kelas Damai dumasar kana tiori Kelas Damai, nya éta ngaregepkeun nalika aya anu nyarita, teu kaasup saha waé, ngan saukur ngucapkeun kecap, nyarita lemes, silih hormat. Analisis data dilaksanakeun ku cara nguji béda rata-rata peunteun dua kelompok ngagunakeun téhnik tés t Sampel Bebas. Hasilna nyaéta yén pendidikan karapihan sacara total henteu efektif dina ngawangun kelas damai. Sawaréh, atikan karapihan leuwih éféktif dina ngamekarkeun rasa hormat ka siswa awéwé di sakola menengah kejuruan batan siswa lalaki jeung awéwé di SMA. Ka hareupna, diperlukeun rékoméndasi pikeun ngaronjatkeun fokus intervénsi, nguatan kompeténsi atikan katengtreman pikeun guru, jeung sasaran intervensi anu dilaksanakeun sacara bertahap sangkan bisa ngawujud iklim damai di sakola.

Miluan Kampanye & bantosan kami #SpreadPeaceEd!
Punten kirimkeun email ka abdi:

Leave a Comment

Email alamat anjeun teu bakal dipedar. widang dibutuhkeun nu ditandaan *

Ngagulung ka luhur